Słowa

 

Słowa


 

Widzę wyraźniej, I ja wiem, nie muszę płynąć,
Wyrażam to, co czuję, nazywam rzeczy po imieniu.

Mowa jest jak woda, która wypływa ze skały
Tworząc życia bieg
Ale może zniszczyć niejednego na swej drodze
jeśli taki ma cel
Schowaj nóż nawet jeśli jest to tylko język twój
On też daje ból
Duch daje drogę współodczuwania,
Ty intencje dla pokoju

My tu gadu gadu a dookoła pełno jadu
Jeden patrzy na drugiego w celu obrobienia zadu
Bliźni patrzy na bliźniego by pociągnąć z sobą na dół
Często okrutny i smutny jest nasz łez padół
Słowa mają moc potrafią ranić
Słowa mają moc potrafią leczyć
Słowa mają moc potrafią zabić
Słowa mają moc potrafią wskrzesić

Widzę wyraźniej, I ja wiem, nie muszę płynąć,
Wyrażam to, co czuję, nazywam rzeczy po imieniu.

Tylko świat bez karier będzie pozbawiony barier
Ujadając jak bulterier ludzie gryzą się przez premie
Wypuszczają z ust słów serie złość przejmuje reżyserię
Zrównoważmy tą scenerie wytwórzmy antymaterie
Baterie padają i zapał idzie w dół
Bo dumny ktoś wyłożył karty stol
Bo dumy ktoś gdzieś na kogoś szczuł
Rozumny ktoś znów na kogoś pluł

Trzeba się bronić słowem gdy wokół ciągła walka na słowa
Jak rozwijać się, kiedy myśli krążą wokół przygnębienia
Duch daje ludzi nie licz ilu ich na drodze współodczuwania
Milczenie złotem gdy intencje masz, dla pokoju